10 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Belastingvrije giften aan culturele verenigingen