20 mrt 2014 17:57

Belastingvrijstelling van prijzen en toelagen voor geleerden en kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst met instellingen aanvult, waarvan de prijzen en toelagen voor geleerden, kunstenaars en schrijvers, vrijgesteld zijn van belasting.

De lijst van instellingen waarvan de prijzen en toelagen vrijgesteld zijn van belastingen, wordt aangevuld met de internationale vereniging zonder winstoogmerk de Duve Institute, voor de prijzen en toelagen betaald en toegekend vanaf 1 januari 2014.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars