05 sep 1997 17:00

Belastingvrijstelling van vergoedingen voor vrijwilligers van de Civie
le Bescherming