28 mrt 2014 17:39

Beleidscoherentie voor ontwikkeling - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een raadgevend comité en een interdepartementale commissie voor de beleidscoherentie voor ontwikkeling oprichten. De ontwerpen zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.

De context voor de financiering van ontwikkeling is de afgelopen vier decennia grondig gewijzigd, wat het beleid van ontwikkelingssamenwerking voor belangrijke nieuwe uitdagingen stelt. Waar de officiële ontwikkelingshulp in 1970 nog ongeveer 70%  van de geldstromen van Noord naar Zuid bedroeg, bedragen ze nu nog slechts 13%. De geldstromen die voortvloeien uit handel, investeringen, lenigen en remittances van migranten vertegenwoordigen ondertussen het grootste deel van de stroom naar de ontwikkelingslanden. In die context kwam beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling (PCD) de afgelopen jaren op het internationale forum naar voren als een heel belangrijke uitdaging. Voor deze specifieke materies worden een adviesraad en een interdepartementale commissie over de beleidscoherentie voor ontwikkeling opgericht.