09 jan 2004 16:00

Beleidsnota voor de modernisering van het federaal openbaar ambt

De Ministerraad heeft akte genomen van de beleidsnota voor de modernisering van het federaal openbaar ambt, voorgesteld door mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken. Deze nota heeft als titel ?De wereld is in beweging. Samen gaan wij de uitdagingen van het nieuwe federaal openbaar ambt aan?.

De Ministerraad heeft akte genomen van de beleidsnota voor de modernisering van het federaal openbaar ambt, voorgesteld door mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken. Deze nota heeft als titel ?De wereld is in beweging. Samen gaan wij de uitdagingen van het nieuwe federaal openbaar ambt aan?.

Deze nota zet de modernisering van het federaal openbaar ambt verder en bepaalt de grote richtlijnen voor de hervorming ervan. Verschillende onderwerpen komen in deze nota aan bod: opdrachten en waarden van de federale overheidsdiensten, toepassingsgebied en administratieve structuren, het beheer van het menselijk potentieel, het beheer van de processen, de sociale dialoog en de communicatie. Twee prioriteiten treden naar voor: - de nieuwe loopbaan van niveau A, waarvan de krachtlijnen begin februari op de Ministerraad zullen worden voorgesteld; - in verschillende stappen, de verbetering van de loopbaan van de personeelsleden van de niveaus B, C en D.