28 mei 2010 11:55

Belgacom

Wijziging van de statuten van Belgacom

Wijziging van de statuten van Belgacom

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om de wijziging van de statuten waartoe de  buitengewone vergadering van aandeelhouders van Belgacom op 14 april 2010 besliste te bekrachtigen (ontwerp van kb).

De machtiging van de raad van bestuur om:

  • eigen aandelen in te kopen in geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap
  • het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod

wordt met drie jaar verlengd.