28 mei 2010 11:55

Ministerraad van 28 mei 2010

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 mei 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 mei 2010 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme

Eerste minister Yves Leterme besprak de beslissingen van de ministerraad tijdens de persbriefing. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stelde de maatregelen voor die het beroep van de zorg- en de verpleegkundigen aantrekkelijker moeten maken. Daarnaast krijgen ook de eenoudergezinnen en langdurig werklozen die jonger zijn dan 50 recht op de verhoogde tegemoektoming voor geneeskundige verzorging. Ze stelde ten slotte het globale budget 2010 voor de verstrekkingen van farmaceutische specialiteiten voor. Als in september het budget overschreden wordt, moet de farmaceutische sector de overschrijding van het budget compenseren.