28 mei 2010 11:55

Defensie

Overheidsopdrachten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie

Overheidsopdrachten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie

De ministerraad heeft aan minister van Landsverdediging Pieter De Crem, toelating gegeven om zeven meerjarige overheidsopdrachten af te sluiten voor de levering van water aan kwartieren van Defensie.

Het gaat om opdrachten van onbepaalde duur:

  • CILE voor de gemeente Angleur
  • PIDPA voor de stad Antwerpen
  • SWDE voor de gemeente Verviers
  • VMW voor de stad Brussel
  • TMVW voor de stad Gent
  • VIVAQUA voor de stad Brussel
  • INASEP voor de gemeente Naninne