28 mei 2010 11:55

Spoorwegen

Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen - tweede lezing

Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing de twee ontwerpen van koninklijk besluit definitief goedgekeurd die de bedragen vastleggen, die de gebruikers van het Belgische spoorwegnet die houder zijn van een veiligheidsvergunning en van een veiligheidscertificaat deel B, moeten betalen. Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, en de ondernemingen die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, moeten een bijdrage betalen als deelname in de kosten van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen en het onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen.