28 mei 2010 11:55

Hulpdiensten

Aanpassing van de opleiding van de leden van de civiele veiligheid

Aanpassing van de opleiding van de leden van de civiele veiligheid

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (*)  om de subsidie voor de brandweerscholen te wijzigen. De brandweerscholen zijn erkende provinciale opleidingscentra die instaan voor de opleiding van alle brandweermannen en -vrouwen. Omdat het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, dat instaat voor de opleidingen, de deelname en de opleidingen wenst uit te breiden zal de financiering onderhandeld worden en aan een bestuursovereenkomst per school worden gekoppeld.

(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb over de opleiding van de Civiele Veiligheid