28 mei 2010 11:55

Intergouvernementele preventiecel

Dertiende jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel

Dertiende jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel

De ministerraad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2009 van de Intergouvernementele preventiecel, dat minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle heeft voorgesteld.

In 2009 heeft de Intergouvernementele preventiecel zijn opdracht verder gezet. Hij schonk bijzondere aandacht aan:

  • het toezicht op de rapportering van betaalorganen aan de Intergouvernementele preventiecel
  • het voorkomen van leemtes in de uitvoering van controletaken 
  • de hernieuwing van protocollen tussen de betaalorganen en controlerende diensten
  • het overleg tussen betaalorganen en controlediensten
  • de opvolging van het nakomen van de erkenningsvoorwaarden van betaalorganen
  • de uitvoering van controlemissies in gevoelige sectoren
  • de voorbereiding en coördinatie van EU-controlemissies

De belangrijkste taak van de IPC is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EU-landbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.

EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.