28 mei 2010 11:55

Verzekering geneeskundige verzorging

Betere toegang tot de gezondheidszorg voor eenoudergezinnen en langdurig werklozen jonger dan 50 jaar

Betere toegang tot de gezondheidszorg voor eenoudergezinnen en langdurig werklozen jonger dan 50 jaar

De ministerraad heeft zich akkoord verklaard met het ontwerp van koninklijk besluit dat eenoudergezinnen en langdurig werklozen jonger dan 50 jaar een betere toegang tot de gezondheidszorg biedt. Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx  voorstelde wijzigt het koninklijk besluit dat de toekenningsvoorwaarden vastlegt voor de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot invoering van het OMNIO-statuut.

De personen die recht hebben op het OMNIO- en BIM-statuut (rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming) genieten een belangrijke korting op de kosten voor geneesmiddelen en op het bedrag van de raadplegingen bij de arts of de ziekenhuiskosten. De kortingen bedragen gemiddeld 50%.

De eenoudergezinnen en de langdurig werklozen jonger dan 50 jaar worden  opgenomen in de lijst van de sociale categorieën die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (BIM) vanaf 1 juli 2010.

Ter herinnering: de toegang tot het BIM-statuut gebeurt automatisch. Het wordt toegekend voor meerdere sociale categorieën - zoals de ex-WIGW, de leden van de religieuze gemeenschappen, de wezen, de gepensioneerden, de personen met een handicap, de langdurig werklozen ouder dan 50 jaar - die beschikken over een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van minder dan 14.000 euro (+ 2.700 euro per persoon ten laste).

De kost van deze maatregel is geraamd op 17,408 miljoen euro. Meer dan 150.000 bijkomende personen zullen van de verhoogde tegemoetkoming kunnen genieten.