28 mei 2010 11:55

FOD Justitie

Deelname van de FOD Justitie aan het e-justiceproject van de Europese Unie

Deelname van de FOD Justitie aan het e-justiceproject van de Europese Unie

De FOD Justitie zal deelnemen aan de call for proposals van de Europese Commissie voor project Pilot A in het kader van het CIP - ICT policy support programme. Dat programma sluit aan op het werkprogramma 2010 van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en -innovatie. 

Pilot A betreft een e-justiceproject, een pilootproject voor de informatisering van justitie binnen de EU. België kan zo gedurende drie jaar meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de informatisering van grensoverschrijdende juridische dienstverlening. Het project Pilot A onderzoekt de technische aspecten van het informatiseringsproject.