28 mei 2010 11:55

Regie der Gebouwen

Rechtbank van Koophandel van Brussel en Scheldekop in Oudenaarde

Rechtbank van Koophandel van Brussel en Scheldekop in Oudenaarde

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen belast met de verlenging van het huurcontract van het gebouw in de Regentschapsstraat 4 te 1000 Brussel voor 9 maand. De verlenging komt tegemoet aan de huisvestingsbehoeften van de Brusselse Rechtbank van Koophandel, in afwachting van de huisvesting in de gerenoveerde lokalen van de Quatre-Brasstraat 19.

De ministerraad heeft eveneens het ontwerp van amenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de Regie der Gebouwen en verschillende andere partijen alsook het ontwerp van bilaterale overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de stad Oudenaarde voor het stadsvernieuwingsproject "Scheldekop".