28 mei 2010 11:55

Preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

Financiering van initiatieven van de preventieve diplomatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om vier initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2010 van de FOD Buitenlandse Zaken.

  • United Nations office on drugs and crime UNODC - efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen: alternative development in ANIOQUIA Department Colombia
  • International Organisation for Migration - assistance to internally displaced populations preventing trafficing in persons of IDP in Medellin (Colombia)
  • Solidarité socialiste FCD:  renforcement des mouvements sociaux en Palestine et Israël; contribution à la prmotion d'une culture de paix
  • Institute of society Transformation - creating and activating of the Kherson Centre on Euro-Atlantic Integration in the Kherson Region of Ukraine