28 mei 2010 11:55

Budgettaire discipline

Aanvragen voor vastleggingskredieten

Aanvragen voor vastleggingskredieten

De ministerraad gaat akkoord met de voorstellen voor de vastleggingskredieten die verschillende regeringsleden indienden binnen het kader van de omzendbrief voor budgettaire discipline en budgettaire behoedzaamheid. Het gaat om noodzakelijke initiatieven om het dagelijkse beheer van administratieve zaken en de bevoegdheden inzake voogdij verder te zetten, en om de zaken af te handelen waarvoor geen nieuw initiatief van de regering vereist. 

 • Staatssecretaris voor Mobiliteit:
  • de terbeschikkingstelling van een programmeur en een analyst bij het directoraat-generaal Maritiem Vervoer 
  • de verlenging van een ICT-contract met de firma COLT voor vijf maanden
 •   Minister van Buitenlandse Zaken:
  • 17 projecten voor de FOD Buitenlandse Zaken
  • 3 projecten voor de conflictpreventie, vredesopbouw en respect voor de mensenrechten
 • Minister van Justitie: 12 dossiers voor de FOD Justitie
 • Minister van Ontwikkelingssamenwerking:
  • vier dossiers over de bilaterale samenwerking
  • een dossier voor noodhulp
  • negen dossiers voor sensibiliseringsactiviteiten
  • een dossier voor ondernemen en ontwikkeling
  • een dossier over internationale congressen