28 mei 2010 11:55

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Vaststelling van het globale budget 2010 voor de verstrekkingen farmaceutische specialiteiten

Vaststelling van het globale budget 2010 voor de verstrekkingen farmaceutische specialiteiten

De ministerraad heeft het geneesmiddelenbudget voor 2010 vastgelegd. De ministerraad heeft hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor 2010 het globale budget vastlegt van de financiële middelen voor het ganse rijk voor de prestaties farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging. 

Het besluit is essentieel om het budget van de gezondheidszorg te respecteren: het bepaalt immers dat, wanneer in september het budget voor de geneesmiddelen overschreden is, de industrie de overschrijding terugbetaalt tot 100 miljoen euro.

Het besluit responsabiliseert dus een belangrijke partner van de gezondheidszorg. De farmaceutische industrie is immers een sleutelfiguur die dankzij de regelmatige ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen bijdraagt tot een gezonder en langer leven van de burgers. Maar het is ook een actor waarvoor 17% van het budget voor de gezondheidszorgen bestemd is. Het respecteren van het budget van zo'n 3,917 miljard euro is dus van kapitaal belang.

Verder proberen bepaalde farmaceutische bedrijven - die rekenschap moeten geven aan hun aandeelhouders over de evolutie van hun zakencijfer - vaak om via marketingoperaties het gedrag van de voorschrijvers te beïnvloeden.

Tijdens het begrotingsconclaaf 2010 werd besloten dat de sector in 2010 een besparing zou realiseren van 126,7 miljoen, waarvan 115,2 via prijsdalingen. Tot op heden is er al een besparing verwezenlijkt van 104,88 miljoen door de prijsdalingen in januari, april en juli. De prijsdalingen van oktober moeten nog bij dit resultaat gevoegd worden.

Indien de kans bestaat dat het geneesmiddelenbudget overschreden wordt op basis van de uitgavenramingen in september 2010, zal de farmaceutische industrie de overschrijding tot een bedrag van maximaal 100 miljoen compenseren. 

Het besluit bepaalt ook dat de maatregelen die de regering niet heeft uitgevoerd, de industrie niet bestraffen via de neutraliseringstechniek. De regering blijft op deze manier haar verantwoordelijkheid behouden.