28 mei 2010 11:55

Verpleegkundigen

Ministerraad zet het licht op groen voor de maatregelen 2010 voor de verpleegkundigen en zorgkundigen

Ministerraad zet het licht op groen voor de maatregelen 2010 voor de verpleegkundigen en zorgkundigen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft voorgesteld met maatregelen die het plan voor de attractiviteit van het verpleegkundig beroep uitvoeren. 

Op 4 mei ll werd een akkoord afgesloten tussen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en de syndicaten en werkgeversverenigingen van de non-profit sector over de financieringsmaatregelen voor de oncomfortabele avondprestaties en over de premies voor titels en beroepsbekwaamheden, die in het kader van het Plan voor de attractiviteit van het verpleegkundig beroep voorzien zijn in het budget voor 2010.

Het is een belangrijke maatregel voor de verpleegkundigen en zorgkundigen van dit land: we konden een budget van circa 90 miljoen euro vrijmaken voor het erkennen van de specificiteit van hun beroep en hun nettoloon substantieel verhogen.

1. Financiering van de oncomfortabele avondprestaties

De financiering van de oncomfortabele avondprestaties is een belangrijke verworvenheid: de prestaties tijdens die uren zijn vaak moeilijk te combineren met een gezinsleven en ze vereisen een specifieke organisatie. Deze werkuren zullen voortaan tussen 19 uur en 20 uur betaald worden aan 120%. De uren gepresteerd tussen 20 uur en 6 uur ’s morgens zullen betaald worden aan 135%, zelfs wanneer de prestatie vroeger tijdens de dag is aangevat.

De huidige regels, onder meer inzake prestaties op zon- en feestdagen, die betaald worden aan 156%, blijven uiteraard behouden.

Andere belangrijke verworvenheid: de betaling van de oncomfortabele avondprestaties heeft niet alleen meer betrekking op de verpleegkundigen!

Deze maatregel zal toegepast worden voor alle personeelsleden “aan het bed van de patiënt”. Het gaat dus niet alleen over de verpleegkundigen, maar ook over de zorgkundigen en de opvoeders in de psychiatrie. 

Ook de regels die ’s avonds van toepassing zijn in de verschillende betrokken sectoren zijn geharmoniseerd: algemene ziekenhuizen, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Voor het berekenen van de salaristoeslagen zal iedereen voortaan op gelijke voet staan.

De maatregel treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010. De prestaties zullen vanaf juli 2010 maandelijks betaald worden. De prestaties uitgevierd van januari tot juni 2010 zullen samengevoegd worden in een “inhaalpremie”.

2. Toekenning van een jaarlijkse premie aan de houders van Titels en Beroepsbekwaamheden

De beroepsopleiding en de specialisatie van de verpleegkundigen in activiteitsdomeinen worden geherwaardeerd: de houders van de titels en bekwaamheden zullen kunnen genieten van een belangrijke jaarlijkse premie: 

  • Een minimumjaarbedrag van circa 560 euro netto (1.113,80 euro bruto) voor de houders van een bekwaamheid in de geriatrie;
  • Een minimumjaarbedrag van circa 1.680 euro netto (3.341,50 euro bruto) voor de houders van een beroepstitel in intensieve zorg, geriatrie of oncologie.

Deze premies zullen ook toegekend worden voor andere titels en bekwaamheden – zoals diabetologie en pediatrie – zodra ze officieel zullen erkend zijn. 

Samen met de gedefedereerde entiteiten moet een valoriseringmechanisme voor de verworven ervaring worden ingevoerd, zodat degenen die geen houder zijn van een titel of bekwaamheid ze kunnen verwerven tijdens hun loopbaan en ze zodoende van deze premies kunnen genieten.