28 mei 2010 11:55

West-Europese Unie

Ontbinding van de West-Europese Unie

Ontbinding van de West-Europese Unie

Op vraag van de minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad de beslissing tot opzegging van het Belgisch lidmaatschap in de West-Europese Unie (WEU) geformaliseerd. Hij heeft aan de minister ook opdracht gegeven om de gevolgen van de ontbinding van de WEU te beheren. België is immers depositaris van het Verdrag van Brussel waarmee de WEU is opgericht en moet dus voorzien zijn op de sluiting van organisaties, de gevolgen op personeelsvlak (sociaal plan, pensioenen), de bestemming van archieven en gebouwen, .... 

De WEU is een organisatie van wederzijdse verdediging gebaseerd op het Verdrag van Brussel (1948). Ze telt tien volwaardige lidstaten (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk) en achttien andere Europese partners en waarnemers met uiteenlopende status. Naarmate een Europees defensiebeleid zich ontwikkelde, heeft de WEU haar activiteiten verminderd. Vandaag is de enige publieke rol van de WEU belichaamd in het werk van de Parlementaire Vergadering.