21 nov 2003 16:00

Belgacom - Zilverfonds

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, enerzijds, en het Zilverfonds, anderzijds.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed rond de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, enerzijds, en het Zilverfonds, anderzijds.

(*) - ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10 van de wet houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel. - ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.