10 nov 2015 15:04

België bekrachtigt zijn 106e verdrag en wordt zo één van de beste leerlingen van de Internationale Arbeidsorganisatie

Vandaag legt België, als aanvullend lid van de Raad van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau, te Genève de akte van bekrachtiging (het bekrachtigde document) voor Verdrag nr. 184 neer. Dit verdrag betreft de veiligheid en gezondheid in de landbouwsector en wordt door de I.A.O. als essentieel beschouwd.

Met de registratie en bekrachtiging van Verdrag nr. 184 zal België 106 Internationale Arbeidsverdragen en een Protocol hebben goedgekeurd, waardoor het samen met Nederland op de 6e plaats staat van de landen die het grootste aantal instrumenten hebben goedgekeurd (de I.A.O. telt 183 Lidstaten).

Een belangrijk verdrag

De landbouwsector is één van de drie gevaarlijkste sectoren ter wereld (samen met de winningsindustrieën en de bouwsector). Wereldwijd worden tal van landbouwarbeiders jaarlijks het slachtoffer van werk gerelateerde gezondheidsproblemen. De helft van de dodelijke arbeidsongevallen vinden plaats in de landbouwsector. Daarom heeft de Internationale Arbeidsconferentie ervoor geopteerd om een Verdrag uit te werken met de basisprincipes op gebied van veiligheid en gezondheid voor de landbouwarbeiders. Doel van het Verdrag is immers het trachten te voorkomen van werk gebonden ongevallen en aandoeningen door de risico’s in het arbeidsmilieu van de landbouw weg te werken, af te bouwen of te beheersen. De I.A.O. hecht bijgevolg erg veel belang aan het verdrag.

Bovendien is de landbouw in heel wat landen de bedrijfssector bij uitstek voor de tewerkstelling van vrouwen en stelt zij zowat 32% van de wereldbevolking, onder wie veel kinderen, te werk. De landbouw is ook een zeer diverse sector, gelet op het aantal werknemerscategorieën, de types bedrijven of de variëteit aan machines of producten die gebruikt worden. Die diversiteit heeft een grote impact op het vlak van risicosensibilisering en op de wijze waarop men in deze sector werk maakt van de preventie van ongevallen en ziektes.

Met de overhandiging vandaag van voornoemd instrument aan het Internationaal Arbeidsbureau, dat in de loop van 2016 zal worden gevolgd door andere Internationale Arbeidsverdragen, wil België nogmaals de aandacht vestigen op zijn betrokkenheid bij de werkzaamheden van de I.A.O. en op de effectieve toepassing van de Internationale Arbeidsverdragen om de mondialisering een sociale dimensie toe te meten.

Verdrag nr. 184 is een gemengd Verdrag wat betekent dat voor de bekrachtiging de toestemming van de Gewesten vereist is (Waals Gewest: Decreet van 09/01/2014 ; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Verordening van 05/02/2015 ; Vlaamse Overheid: Decreet van 27/06/2008).