17 dec 2007 11:09

België belooft 86 mio EUR op de Internationale Donorconferentie voor de Palestijnse Staat

Op de Internationale Donorconferentie voor de Palestijnse Staat in Parijs heeft België zich vandaag verbonden tot een bedrag van 86 miljoen euro, waarvan 26 mio voor 2008 en 60 mio voor de periode 2009-2011. Het bedrag voor 2008 houdt een verhoging in van 30% ten opzichte van 2007. Deze bedragen omvatten zowel de directe bilaterale hulp als de Belgische bijdrage aan multilaterale programma's, meer bepaald het UNRWA en de financiering van NGO's.

Op de Internationale Donorconferentie voor de Palestijnse Staat in Parijs heeft België zich vandaag verbonden tot een bedrag van 86 miljoen euro, waarvan 26 mio voor 2008 en 60 mio voor de periode 2009-2011. Het bedrag voor 2008 houdt een verhoging in van 30% ten opzichte van 2007. Deze bedragen omvatten zowel de directe bilaterale hulp als de Belgische bijdrage aan multilaterale programma's, meer bepaald het UNRWA en de financiering van NGO's.

België belooft 86 mio EUR op de Internationale Donorconferentie voor de Palestijnse Staat Brussel, 17 december 2007 Op de Internationale Donorconferentie voor de Palestijnse Staat in Parijs heeft België zich vandaag verbonden tot een bedrag van 86 miljoen euro, waarvan 26 mio voor 2008 en 60 mio voor de periode 2009-2011. Het bedrag voor 2008 houdt een verhoging in van 30% ten opzichte van 2007. Deze bedragen omvatten zowel de directe bilaterale hulp als de Belgische bijdrage aan multilaterale programma's, meer bepaald het UNRWA en de financiering van NGO's. Een gemengde commissie zal in het eerste semester van 2008 bijeenkomen om met de Palestijnse Autoriteit een "indicatief samenwerkingsprogramma" voor de periode 2008-2011 te onderhandelen. Dit indicatieve programma zal het kader van onze bilaterale samenwerking vastleggen, zowel wat betreft de keuze van de sectoren, waarin zal worden samengewerkt, als voor de bedragen die zullen worden toegewezen. Deze conferentie van Parijs volgt onmiddellijk op de lancering van het vredesproces van Annapolis, dat nog voor eind 2008 moet uitmonden in de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat. Minister De Gucht werd op de conferentie in Parijs vertegenwoordigd door staatssecretaris Vincent Van Quickenborne die de Belgische delegatie leidde. Minister De Gucht onderstreept het grote belang van een sterke financiële ondersteuning door de internationale gemeenschap van het hervormings- en ontwikkelingsprogramma van de Palestijnse Autoriteit. Het vredesproces heeft immers slechts kans op slagen als de Palestijnse bevolking een reële verbetering van haar levensomstandigheden voelt. Tevens zal België bij de Israëlische regering blijven aandringen om de obstakels voor de ontwikkeling te verwijderen, meer bepaald de belemmeringen van de bewegingsvrijheid in de Palestijnse gebieden.