09 jun 2016 12:09

België ratificeert twee verdragen en neemt de 6e plaats in van de leden van de IAO

Op woensdag 8 juni 2016 heeft de Belgische regering de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag (nr. 167) over de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, 1988, en het verdrag (nr. 175) over het deeltijds werk, 1994.

Met het neerleggen van deze akten van bekrachtiging heeft België dus 108 van de 189 verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd, waarmee ons land de 6e plaats van alle Lidstaten inneemt.

Verdrag 175 staat borg voor de rechten van de voltijdse werknemers of proportionele rechten voor deeltijdse werknemers. België telt meer dan 1 miljoen deeltijdse werknemers, wat neerkomt op 27% van alle Belgische arbeidskrachten. Dit verdrag heeft tot doel de bescherming van de betrokken werknemers te waarborgen in het domein van het recht van organisatie en collectief overleg, discriminatie in de werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Verdrag 167 regelt de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de zelfstandige werknemers in de bouwsector. De werkzaamheden voor de omzetting van het Verdrag maakten deel uit van de Nationale Strategie 2008-2012 over het welzijn op het werk. De bouwsector is één van de drie gevaarlijkste arbeidssectoren (de andere zijn de mijnbouw en de landbouw). Verdrag nr. 167 heeft tot doel verwondingen, ziektes en overlijdens te voorkomen die te wijten zijn aan het werk in de bouwsector.

België heeft nu 108 internationale verdragen over het werk en één protocol geratificeerd.

U vindt meer informatie op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie.