27 jun 2013 14:37

Belgïe sluit 79 domeinnamen met namaakgoederen.

Tijdens de internationale operatie "In our sites" werden wereldwijd 328 domeinnamen gesloten die ervan verdacht worden namaakgoederen te verkopen. Ook de Belgische douane deed mee en sloot 79 .be- en .eudomeinnamen. De operatie verliep in samenwerking met het parket en de FOD Economie en werd gecoördineerd door Europol.

Tijdens deze operatie werd enkel gefocust op namaakgoederen. De geblokkeerde domeinnamen verkochten namelijk namaakartikelen van Louis Vuitton, Chanel, ..., alsook namaakgeneesmiddelen zoals Cialis, Viagra,... .

De handel in namaak is, na de handel in drugs, de tweede grootste bron van inkomsten voor de georganiseerde misdaad en de wereldwijde omzet werd in 2011 geschat op 250 miljard dollar.

Sinds 1 september hebben de opsporingsdiensten van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen een specifieke cel "Cybersquad". Deze cel bestrijdt alle vormen van internetfraude waarvoor de douane en accijnzen bevoegd zijn. Dit omvat onder andere de verkoop op het internet van illegale goederen zoals namaakgoederen, namaakgeneesmiddelen, drugs, precursoren, CITES-goederen en wapens. Zij bestrijden ook de internethandel waarbij getracht wordt invoerrechten, accijnzen (in het bijzonder de accijns op alcoholische producten en sigaretten) en btw te ontduiken.

De Belgische domeinnamen .be en .eu vrijmaken van alle illegale sites die namaakgoederen verhandelen is de topprioriteit.