28 dec 2023 13:38

België start zijn Europees voorzitterschap

Van 1 januari tot en met 30 juni 2024 is het de beurt aan België om de leiding van de Raad van de Europese Unie over te nemen. Het is de ambitie om de komende zes maanden een centrale rol te spelen op het internationale toneel. België is aan zijn 13e voorzitterschap toe. Als startschot van dit voorzitterschap worden er verscheidene evenementen georganiseerd.

Op 1 januari zal het traditionele vuurwerk op nieuwjaar in Brussel symbolisch in de Europese kleuren worden gehuld.

Vervolgens organiseert de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op vrijdag 5 januari 2024 plechtigheden in de hoofdstad van Europa (in meerdere opzichten dit keer).


Bezoek van het College van Eurocommissarissen

Het College van Commissarissen van de Europese Commissie zal eerst een bezoek brengen aan het Belgische voorzitterschap, vertegenwoordigd door de Eerste minister, de minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken en de regeringsleden van de federale regering en deelstaten die betrokken zijn bij het voorzitterschap.

Deze ontmoeting start vanaf 10.00 uur in het atrium van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de Regentschapsstraat. De Belgische zanger Gustaph zal de diversiteit en openheid van België op muziek zetten.

Na een traditionele groepsfoto worden de gasten verwacht in het Egmontpaleis voor rondetafelgesprekken, een werklunch en een bilaterale vergadering onder leiding van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.


Onthulling van het logo van het voorzitterschap

Om 11.00 uur zullen de voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Belgische Eerste minister Alexander De Croo op de Kunstberg het logo van het Belgische voorzitterschap onthullen. Het wordt boven de tuin en tegenover het iconische panorama van het stadscentrum geplaatst. Gedurende zes maanden zal het logo op deze fotogenieke plek in Brussel het voorzitterschap symboliseren. Het logo zal tijdens deze periode ook nog op andere plaatsen staan, waaronder Brussels Airport.

Muzikale avond en protocollaire receptie in Bozar

‘s Avonds start het openingsevenement van het Belgische voorzitterschap om 20.30 uur in Bozar. In de prestigieuze Zaal Henry Le Bœuf zullen de gasten een muziekoptreden onder leiding van Jef Neve bijwonen, in aanwezigheid van HH. MM. Koning Filip en Koningin Mathilde en Belgische en internationale prominenten.

artistes

De avond bestaat uit een eigen muzikale creatie van Jef Neve, een eerbetoon aan enkele grote en internationaal bekende Belgische artiesten, en optredens van eregasten zoals violist Lorenzo Gatto en de zangeressen Selah Sue en Charlotte Adigéry. Een orkest van Belgische muzikanten uit alle regio’s zal de avond begeleiden, die wordt afgesloten met een receptie.

Het optreden is live te volgen op het YouTube-kanaal van het voorzitterschap en nadien op de nationale openbare televisieomroepen. 

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten, en zet de openheid van België voor innovatie, samenwerking en diversiteit in de kijker.

Zes Europese maanden

Het Belgische voorzitterschap van de EU gaat zo met veel luister van start voor zes maanden van intensief werk. Als voorzitter van de Raad zal België de Europese agenda bepalen en de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen om de Europese Unie te versterken en vooruitgang te boeken op verschillende domeinen, of het nu gaat om klimaat, economie of sociale zaken. De laatste keer dat België deze rol vervulde was in de tweede helft van 2010.

Tijdens dit voorzitterschap zullen verschillende toppen en conferenties worden georganiseerd waarop belangrijke beslissingen over de toekomst van de EU zullen worden genomen. Daartoe zal België nauw samenwerken met de andere lidstaten en de instellingen van de Unie.

Voor deze gelegenheid wordt een elektrische, gelede MIVB-bus volledig in de kleuren van het Belgische voorzitterschap uitgedost. De bus, medegefinancierd met Europese middelen, zal gedurende de zes maanden van het voorzitterschap op lijn 64 rijden tussen Haren en de Naamse Poort. Dit initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de MIVB, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België.