01 jul 2013 12:14

België strijdt mee tegen namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) delen mee dat België van 18 juni tot 27 juni 2013 deelnam aan een internationale operatie onder de naam “Pangea” ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen.

De operatie kon rekenen op de deelname van 100 landen.
De gezondheidsrisico’s bij gebruik van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen is de motivatie bij uitstek om deze internationale operatie ieder jaar opnieuw uit te voeren.

De douanediensten in Zaventem en Bierset boekten volgende resultaten:
 

  • 19.616 gecontroleerde zendingen;
  • waarvan in 321 zendingen geneesmiddelen zijn gevonden;
  • bij 827 zendingen werden er andere vaststellingen gedaan, vooral namaak (514 vaststellingen) maar ook inbreuken op voedselveiligheid, andere veiligheidsvoorschriften, CITES-reglementering,...en fiscale inbreuken.


De samenwerking tussen douanediensten, politiediensten, FAGG en postdiensten brengt de illegale internethandel en internationale trafiek in substanties en geneesmiddelen nauwkeurig in kaart.
Wereldwijd werden  tijdens deze operatie 9,8 miljoen eenheden onder de vorm van tabletten, capsules of ampullen in beslag genomen. De waarde wordt geschat op 41 miljoen dollar. Meer dan 9.000 websites werden gemonitord en afgesloten.