20 feb 2018 12:41

België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo

Minister van sociale zaken Maggie De Block heeft samen met haar Kosovaarse collega Minister  Skender Reçica het Belgisch – Kosovaars verdrag betreffende sociale zekerheid ondertekend.
Deze overeenkomst was nodig omwille van de politieke situatie in het oude Joegoslavië. Toen in 1992 de verschillende deelrepublieken zichzelf onafhankelijk verklaarden, werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting van vervangende overeenkomsten met de nieuwe republieken. In dit kader moet ook deze sociale zekerheidsovereenkomst worden bekeken.
 

In de voorbije jaren werden er al nieuwe sociale zekerheidsverdragen afgesloten met Kroatië (ondertussen bij de EU) Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro. Kosovo is de laatste vroegere deelrepubliek waar nog een verdrag mee moest worden afgesloten.

De Overeenkomst heeft volgende oogmerken:

-      het vermijden van een dubbele onderwerping van enerzijds de onderdanen van Kosovo die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Kosovo;
- het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden;
- de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen met de eigen onderdanen;
- de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.

Er werden eveneens bepalingen opgenomen die het gemakkelijker moeten maken om de grensoverschrijdende sociale zekerheidsfraude te bestrijden.

 

Contact
Persdienst FOD Sociale Zekerheid I +32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ