07 feb 2014 19:03

België voert een nanomaterialenregister in

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stemde de ministerraad in met het koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand.

Er komen steeds meer producten met nanomaterialen op de markt, en dat roept vragen op over de mogelijke impact van die producten op de volksgezondheid en op de gezondheid van de werknemers. 

Wegens hun afmetingen (minder dan een 100-miljardste van een meter) kunnen nanomaterialen specifieke (milieu)gevaarlijke eigenschappen hebben waarover nog weinig is geweten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd in overleg met de ministers van Economie, van Werk en van Leefmilieu opgesteld. Het voorziet in het invoeren van een nationaal nanomaterialenregister waarin de stoffen en de mengsels die dergelijke stoffen bevatten door  de producenten die die producten op de markt brengen worden genoteerd. Het gaat er dus om de traceerbaarheid van die nanodeeltjes te verzekeren.

Met de invoering van dat register:

  • zullen de gezondheidsoverheden zonder tijdverlies kunnen optreden indien zou blijken dat een bepaald nanomateriaal de volksgezondheid in gevaar brengt,
  • zullen de met de veiligheid van de werknemers belaste overheden alle relevante gegevens kunnen ontvangen opdat ze de nodige controles zouden kunnen uitvoeren.

De evolutie van deze innovatieve technologie moet samengaan met het vrijwaren van de menselijke gezondheid. Dit ontwerp garandeert tevens de transparantie, en zorgt er zo voor dat het publiek en de werknemers die stoffen meer vertrouwen.

Het register zou op 1 januari 2016 moeten operationeel zijn. Op die datum is de registratie van de stoffen verplicht; de mengsels moeten maar vanaf 1 januari 2017 worden geregistreerd. De voorwerpen zullen later, na een evaluatie van, geregistreerd worden.  

Na Frankrijk is België zo het tweede land van de Europese Unie dat zich van een specifieke regelgeving voor het op de markt brengen van nanomaterialen voorziet.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand