07 feb 2014 19:19

Ministerraad van 7 februari 2014

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 februari 2014 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

De eerste minister gaf tijdens de persconferentie uitleg bij de belangrijkste beslissingen die de regering vandaag heeft genomen en die de ministers vervolgens hebben toegelicht:

  • het actieplan voor een betere inning van de penale boetes (zie presentatie hierbij - PDF)
  • de concrete wijze van de elektronische registratie op bouwplaatsen, in het kader van de bestrijding van oneerlijke mededinging  door de aanwending van onderbetaalde buitenlandse werkkrachten (sociale dumping), voornamelijk in de sector van de bouw, het transport en de schoonmaak. De kwestie wordt eveneens besproken tijdens de sociale top van de Benelux, die volgende vrijdag 13 in Brussel plaatsvindt.
  • de hervorming van het stelsel van de groepering van werkgevers, die belangrijk zijn in geval van restructurering van ondernemingen

Tijdens het tweede gedeelte kwam de hervorming van justitie aan bod, die gisteren in het Parlement werd gestemd (zie bijhorende documenten en de video op de website van de FOD Justitie).

 

Bekijk de persconferentie op het videokanaal van de eerste minister
 

Uitbetaling van overuren van federale personeelsleden voor onvoorziene omstandigheden

De ministerraad keurt op voorstel van minister, belast met Ambtenarenzaken, Koen Geens en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een tijdelijke regeling inhoudt voor de betaling van overuren aan het personeel van de federale openbare diensten, in geval van onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen.

Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de eenmalige inzameling van gegevens verankert in de werking van de federale overheidsdiensten. Het initiatief kadert in het regeerakkoord dat de inspanningen op het vlak van administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen versterkt. Het voorontwerp is aangepast aan de opmerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Registratie van aanwezigheden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van Monica De Coninck en staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale Fraude John Crombez in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal technische bepalingen van de wet, die het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk regelt*, op het vlak van de aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen uitvoert. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.