07 feb 2014 17:53

Paul Dujardin opnieuw voor 6 jaar aan het hoofd van Bozar

De ministerraad verlengt op voorstel van minister belast met de Federale Culturele Instellingen Laurette Onkelinx met zes jaar vanaf 1 januari 2014 het mandaat van Paul Dujardin als hoofd van BOZAR.

Voor het operationele beheer van Bozar zal de heer Dujardin worden bijgestaan door de heer Jérémie Leroy, die op 17 januari jongstleden tot financieel directeur werd benoemd, eveneens voor een periode van 6 jaar.

ontwerp van koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten