07 feb 2014 18:57

Correctie personeelsenveloppes van FOD's en POD's 2014-2015

De personeelsenveloppes van de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten voor 2014 en 2015 worden aangepast. Het gaat om de kredieten uitgetrokken in de omzendbrief 'Informatie inzake personeelsenveloppes 2014 en 2015 en de personeelsplannen'.

De lasten worden herberekend zonder de indexering die oorspronkelijk was gebudgetteerd, maar die zich niet op het verwachte tijdstip voordeed,  en in functie van onder andere de oprichting van het Centrum voor cybersecurity België.