07 feb 2014 19:00

Lijst van beroepen die uitgesloten zijn van de toepassing van de wet die private veiligheid reglementeert

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van beroepen en activiteiten die uitgesloten zijn van de toepassing van de wet die de bijzondere en private veiligheid reglementeert.

Volgende beroepen vallen niet onder de toepassing van de wet private veiligheid:

  • de leden van een politiedienst
  • de gemeenschapswachten
  • de bijzondere veldwachters
  • de stewards
  • de leden van het actief kader van de krijgsmacht
  • de beschermingsofficieren
  • de veiligheidsbeamten

Het ontwerp geeft een juridische bescherming aan de personen die de beroepen en activiteiten in de lijst uitoefenen. Ze krijgen de garantie dat ze op geen enkele wijze onderworpen worden aan tegenstrijdige beroepsvoorschriften.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.