07 feb 2014 15:18

Opheffing van vrijstellingen voor bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de oprichting van bpost wijzigt en bepaalde vrijstellingen en compensaties opheft om de verbintenissen ten overstaan van de Europese Commissie na te leven.

De abonnementenservice voor kranten en tijdschriften die bpost levert wordt op 31 december 2015 beëindigd. De verspreiding van de abonnementen kan daarna toegewezen worden op basis van een overheidsopdracht, onder de vorm van een concessie van openbare dienst, die op 1 januari 2016 aanvangt. Het voorontwerp heft ook de vrijstelling van onroerende voorheffing voor bpost af.

Deze wijzigen komen tegemoet aan de vereisten van de Europese Commissie in het kader van haar onderzeok naar staatssteun binnen de vijfde beheersovereenkomst.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van state voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van b-post en betreffende sommige postdiensten