06 feb 2014 16:42

Deelname aan de operatie Active Endeavour in 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om steun te verlenen aan de AWACS-capaciteit van de NATO voor operatie Active Endeavour.

De AWACS-radarvliegtuigen worden ingezet bij Active Endeavour, de permanente operatie van de NAVO voor terrorismebestrijding, en leveren lucht- en oppervlaktebeeld tijdens de opsporing en identificatie van verdachte schepen in de Middellandse Zee. Hiervoor is de conitue inzet van militairen in 2014 nodig, met zo'n 180 mandagen in totaal. De militairen bekomen het statuut: operationele inzet - deelstand waarnemingsinzet (KB03 - coëfficiënt 2).