07 feb 2014 18:59

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de regering van het Waalse Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat   personeelsleden van de FOD Financiën overdraagt aan de regering van het Waalse Gewest.

Het ontwerp volgt op de beslissing van de Waalse regering om vanaf 1 januari 2014 zelf de dienst te verzekeren voor het eurovignet, de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de inverkeerstelling. De Waalse regering neemt daarvoor het betrokken personeel van de FOD Financiën over. Het gaat om 284 personeelsleden van alle niveau’s. Alle betrekkingen werden op basis van vrijwilligheid ingevuld. Er is ook een akkoord voor de overdracht van drie personeelsleden op 1 december 2013, om de overdracht zo goed mogelijk voor te bereiden.

ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Waalse Gewestregering