15 okt 2014 10:39

België wereldwijd voorbeeld op gebied van beleid geweld tegen vrouwen

Brussel, 14 oktober 2014. – Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld dat gecoördineerd wordt door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, was dinsdag een van de 25 kanshebbers op de Future Policy Award. Dit jaar stond de Award in het teken van het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Beleidsinitiatieven van over de hele wereld werden genomineerd. Het Instituut is dan ook vereerd met de nominatie, maar waarschuwt dat de strijd – ook in België – nog lang niet gestreden is.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen coördineerde het Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld. Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, reageert verheugd: “We zijn blij met de internationale erkenning van de inspanningen die België levert om het geweld tegen vrouwen te bestrijden. We mogen onszelf tot een van de beste leerlingen van de klas rekenen. Het moet nog beter. Volgens een rapport van de FRA  zijn in België in de afgelopen 12 maanden 6% van de vrouwen, ofwel meer dan 300 000, het slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld [1]. Op Europees niveau ligt dat getal op 4%. We zijn er nog lang niet, een reden te meer voor de nieuwe regering om het vernieuwen van het Nationaal Actieplan als een prioriteit te beschouwen.”

De Future Policy Award

De World Future Council organiseert jaarlijks de Future Policy Award rond een bepaald thema dat bijdraagt aan een betere leefwereld voor de huidige en de toekomstige generaties.

Dit jaar staat de Award in het teken van wetten en beleidsinitiatieven die bijdragen tot het beëindigen van het geweld op vrouwen en meisjes, één van de meest wijdverspreide vormen van geweld. Het doel is om wereldwijd te sensibiliseren en om aan te zetten tot politieke acties die leiden tot een rechtvaardige en duurzame samenleving. Experts uit internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld werden gevraagd om beleidsplannen rond het beëindigen van geweld tegen vrouwen te nomineren. De nadruk lag op de preventie van het geweld, het beschermen van de slachtoffers, het verlenen van ondersteunende diensten en het vervolgen van de daders.

Marijke Weewauters, de adviseur en verantwoordelijke van de cel geweld van het Instituut, woonde in Genève de ceremonie bij : “Ik denk dat we genomineerd waren voor die prijs omdat het Belgische Nationaal Actieplan een innovatief beleid is dat al sinds 2001 zijn vruchten afwerpt. Daarbij komt dat bij elke legislatuur het plan vernieuwd en versterkt wordt met nieuwe en steeds ambitieuzere maatregelen. Het gaat om een geïntegreerd beleid dat gecoördineerd wordt door het Instituut en dat goed  uitgerust is om dit grote maatschappelijke probleem efficiënt te bestrijden. » De Future Policy Award ging dit jaar naar de stad Duluth, Minnesota in de Verenigde Staten, dat won met het beleid over Coordinated Community Response uit 1981.

Het Nationaal Actieplan

Sinds 2001 concretiseert België zijn engagement in het kader van de bestrijding van intrafamiliaal geweld door middel van een Nationaal Actieplan (NAP). Dit werd gecoördineerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, met betrokkenheid van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Het vierde Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld loopt van 2010 tot 2014 en werd in november 2010 goedgekeurd tijdens een interministeriële conferentie. Dit plan wordt telkens bij de start van een nieuwe regering opgesteld en staat in het teken van de problematiek van geweld op vrouwen. In 2010 werd het Nationale actieplan uitgebreid naar andere vormen van intrafamiliaal geweld zoals gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.

Meer info over de Future Policy Award op http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html

Meer info over het Nationaal actieplan ter bestrijding van partnergeweld op http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/violence/

[1]Rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) over enquête naar geweld tegen vrouwen