11 okt 2021 10:18

België zet zich steeds meer in voor biodiversiteit

2022 wordt een belangrijk jaar voor de biodiversiteit. Daarom zal België in de loop van 2022 een nieuw nationaal initiatief lanceren: de Belgian Biodiversity Alliance. Haar doel: op een heel concrete manier de Belgische samenleving mobiliseren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit in België en buiten onze grenzen, door vrijwillige engagementen aan te gaan. De Alliantie wil in het kader van deze doelstelling iedereen samenbrengen die in ons land acties onderneemt om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen.

Volgend jaar zullen landen over de hele wereld een nieuw mondiaal kader voor biodiversiteit aannemen tijdens de 15de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15). De ambitie is om zowel overheden als de hele samenleving te mobiliseren voor urgente en transformerende acties. Ondanks de verschillende internationale verdragen en protocollen die in het verleden zijn ondertekend, blijft de algehele staat van biodiversiteit en ecosystemen namelijk verslechteren omwille van de directe en indirecte effecten van onze maatschappij en dit vormt een groot risico voor het voortbestaan ​​van allerlei soorten levensvormen.

 

In afwachting van de goedkeuring van dit mondiaal kader, vindt van 11 tot 15 oktober 2021 de opening van het eerste deel van de COP15 plaats. België zal hier actief aan deelnemen zodat vanaf de opening de toon wordt gezet voor een ambitieus mondiaal kader voor biodiversiteit.

 

De bevoegde Belgische federale en regionale ministers willen zich nu echter al meer engageren om op een concrete manier een ​​positief antwoord te geven op het wereldwijde verlies aan biodiversiteit. Zij zijn zich ervan bewust dat er nog veel werk moet worden verricht om snel een dergelijk antwoord te kunnen geven, maar zij willen de bestaande inspanningen erkennen en aanmoedigen en toekomstige inspanningen faciliteren. Zo ontstond het idee om een Belgian Biodiversity Alliance op te richten om de bestaande initiatieven en toekomstige engagementen, individueel of collectief, van Belgische actoren in de verf te zetten. Dit zal gebeuren op basis van 10 doelstellingen die verdeeld zijn over twee assen:

  • het versterken van het blauwgroene, ecologisch netwerk, in, rond en tussen steden
  • het bevorderen van een duurzame productie en consumptie met respect voor de biodiversiteit.

 

Opgericht in het kader van een inclusieve publiek-private samenwerking, zal de Alliantie een platform bieden voor alle private en publieke actoren in België die willen deelnemen en zal ze ernaar streven de integratie van biodiversiteit in onze dagelijkse activiteiten te bevorderen om zo hun positieve impact te vergroten en hun negatieve impact in binnen- en buitenland te beperken.

 

Zo zullen burgers die een deel van hun tuin natuurvriendelijker inrichten (bijvoorbeeld tuin laten verwilderen), een gemeente die ruimtes ontwikkelt die gewijd zijn aan flora en fauna, of een bedrijf dat bijvoorbeeld rekening houdt met biodiversiteit in zijn importprocessen, allemaal hun plaats op het platform hebben. Doordat dit platform online gratis beschikbaar zal zijn, krijgen de concrete inspanningen van alle actoren een betere zichtbaarheid, en kunnen zij dienen als voorbeeld en inspiratie voor iedereen die zich op kleine, middelgrote of grote schaal wil engageren.

 

Alle ministers van Leefmilieu juichen dit initiatief toe: “Het is hoog tijd om actie te ondernemen voor de biodiversiteit, we kunnen niet langer wachten. Wij moeten allen ons deel van de verantwoordelijkheid op ons nemen in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit: regeringen en overheidsdiensten, burgers, ondernemingen, financiële instellingen... Met de oprichting van de Belgian Biodiversity Alliance geven we zichtbaarheid en concrete steun aan iedereen die zich al inzet voor de biodiversiteit in België, en motiveren we anderen om zich hiertoe te engageren, terwijl we zelf ook concreet een engagement aangaan. De Alliantie moet dit proces bevorderen en we hopen echt dat dit de hele Belgische samenleving zal inspireren om vanaf vandaag mee te doen en actie te ondernemen. Onze toekomst en die van toekomstige generaties hangt ervan af. "

De Alliantie en haar webplatform zullen in 2022 gelanceerd worden door publieke en private partners om het actief engagement van ons land te bevestigen met het oog op de ambitieuze implementatie van het mondiaal kader voor biodiversiteit tijdens de COP15.

 

 

Perscontacten

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Pascale Hourman, Leefmilieu Brussel, woordvoerder: 0490 / 52.37.89, phourman@environnement.brussels

Waals Gewest, Nicolas Yernaux, Service Public de Wallonie, SPW-woordvoerder: 0486 / 95.99.40, nicolas.yernaux@spw.wallonie.be

Vlaamse overheid, Brigitte Borgmans, Departement Omgeving, woordvoerder: 0473 / 73.28.30, brigitte.borgmans@vlaanderen.be

Federale Staat, Wendy Lee, FOD Volksgezondheid, woordvoerder: 0477 / 98.01.02,

wendy.lee@health.fgov.be

 

Voor een interview met de bevoegde minister, kan u de volgende personen contacteren:

Voor Alain Maron, minister voor Leefmilieu van Brussel Hoofdstedelijk Gewest, woordvoerder Simon Vandamme: svandamme@gov.brussels, 0479/66.03.23.

Voor Céline Tellier, minister voor Natuur van het Waals Gewest, woordvoerder Gilles Schobbens: gilles.schobbens@gov.wallonie.be, 0479/65.26.84.

Voor Zuhal Demir, Vlaams minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, woordvoerder Andy Pieters: andy.pieters@vlaanderen.be, 0499/17.35.84.

Voor Zakia Khattabi, federaal minister voor Leefmilieu, woordvoerder Pascal Devos:

pascal.devos@khattabi.fed.be: 0478/34.23.77.