21 nov 2003 16:00

Belgisch-Australische Overeenkomst

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de Belgisch-Australische Overeenkomst inzake sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de Belgisch-Australische Overeenkomst inzake sociale zekerheid.

Deze overeenkomst biedt aan de Belgen, die naar Australië zijn geëmigreerd en die de Australische nationaliteit hebben aangenomen, de mogelijkheid om hun in België opgebouwde pensioenrechten te benutten. De doelstellingen van de Overeenkomst zijn de volgende: - het vermijden van een dubbele onderwerping aan enerzijds de Australische en anderzijds de Belgische sociale zekerheid; - het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden; - de gelijke behandeling van de onderdanen die op elkaars grondgebied wonen en de eigen onderdanen.