28 mrt 2003 16:00

Belgisch centrum voor Beeldinterpretatie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Defensie, gaf de Ministerraad de toelating om een opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking af te sluiten ten voordele van het BCBI (Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie). Dit betreft de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke software, specifieke hardware evenals bijkomende dienstprestaties, specifieke hardware voor het Crisiscentrum alsook bijkomende dienstprestaties.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Defensie, gaf de Ministerraad de toelating om een opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking af te sluiten ten voordele van het BCBI (Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie). Dit betreft de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke software, specifieke hardware evenals bijkomende dienstprestaties, specifieke hardware voor het Crisiscentrum alsook bijkomende dienstprestaties.

Deze opdracht heeft tot doel de capaciteit van het BCBI, dat operationeel is sinds eind 1999, te optimaliseren (*). (*) dat deelneemt aan gemeenschappelijke satellietprogrammaties met Frankrijk, Italië en Spanje.