23 mrt 2007 16:00

Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie

Overeenkomst tussen het FAGG en de vzw Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie

Overeenkomst tussen het FAGG en de vzw Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van overeenkomst voor dat de samenwerking tussen het Federaal agentschap voor de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten (FAGG) en de vzw Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie regelt. Het ontwerp legt de wettelijke grondslag voor de financiering van het centrum vast. Van 1 januari 2007 tot 31 december 2007 krijgt het een bedrag van 1.250.000 euro. Het FAGG heeft immers op 1 januari 2007 de bevoedheden van het voormalige directoraat-generaal geneesmiddelen overgenomen. Het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie is erkend als organisatie die onafhankelijke medische en farmaceutische informatie over geneesmiddelen verstrekt.