23 mrt 2007 16:00

Ministerraad van 23 maart 2007

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 maart 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 maart 2007 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

Eerste minister Guy Verhofstadt gaf na de ministerraad uitleg bij twee ontwerpen van koninklijk besluit die buitenlandse onderzoekers vrijstellen van de verplichting een arbeidskaart te hebben om in de erkende Belgische wetenschappelijke instellingen te werken. Daarna besprak hij de beslissingen op het vlak van werkgelegenheid. Er komt een vorderingsrecht voor buitenlandse werknemers zodat de vakbondsorganisaties voortaan voor de rechtbank kunnen tussenkomen. Het wordt ook mogelijk om arbeidsovereenkomsten te sluiten via elektronische weg en ook de sociale balans is vereenvoudigd. Studenten kunnen vanaf 2008 50 dagen werken tegen verlaagd eenvormig tarief. Een voorontwerp van programmawet voert de maatregelen uit die de ministerraad vorig weekend in Leuven tijdens de begrotingscontrole nam. De belangrijkste daarvan op het vlak van milieu zijn de heffing op wegwerpverpakking, de nieuwe modulering van de aftrek voor bedrijfswagens in functie van de CO2 uitstoot, de vermindering op factuur van de installatie van roetfilters en de verhoging van de belastingaftrek voor zonnepanelen. De sociale maatregelen kennen een hogere gezinsbijslag toe aan eenoudergezinnen, een verlof voor het onthaal van een kind en verhogen de minimumlonen vanaf 1 april 2007.