23 mrt 2007 16:00

Horecaplan

Maatregelen die het regeerakkoord uitvoeren in de horeca

Maatregelen die het regeerakkoord uitvoeren in de horeca

Minister van Economie Marc Verwilghen legde de ministerraad een nota voor die een overzicht geeft van de maatregelen voor de horeca die de ministerraad heeft genomen in uitvoering van het regeerakkoord. Initiatieven voor de voedselveiligheid: - driemaandelijks overleg van de sector met DG Controlebeleid van het FAVV, - de vertegenwoordiging bij het Raadgevend Comité van het Voedselagentschap, - de versoepeling op het vlak van de autocontrole, - de administratieve vereenvoudiging dankzij de toelatingen voor onbepaalde duur van eetwarenvergunningen, - de invoering van een gids voor autocontrole in de horeca. Initiatieven op het vlak van de fiscaliteit: - de uitwerking van minimale controlenormen, - de evaluatie van een beperkt BTW-tarief, - de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten, - de afschaffing van het vergunningsrecht, - de investeringsaftrek voor de installatie van een rookafzuigsysteem. Initiatieven op sociaal vlak: - de aanpassing van de forfaitaire lonen, - de keuzemogelijkheden voor de voorafgaande aangifte van prestaties van werknemers. Initiatieven voor administratieve vereenvoudiging: - de afschaffing van drankvergunningen, - de afschaffing van papieren hotelfiches, - de vereenvoudiging van de vestigingswet.