23 mrt 2007 16:00

Witloofteelt

Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt - tweede lezing

Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt - tweede lezing

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over gelegenheidsarbeid in de sector van de witloofteelt. De ministerraad keurde het ontwerp in tweede lezing goed met de aanpassingen die de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State voorstelden. (wijziging van art 8bis, 31bis van het kb van 28 november 1969) Voor de periode van 1 januari 2007 tot 30 juni 2008 wordt een tijdelijke afwijking toegekend van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt. Dit aantal wordt van 65 op 100 dagen gebracht. De hogere quota zijn enkel van toepassing voor werkgevers die 3/4 van hun zakencijfer van het voorgaande kalenderjaar in de witloofteelt behalen. Ze kunnen de extra quota aan dagen enkel aanwenden voor tewerkstelling in de witloofteelt. In april 2008 zullen de sociale partners een grondige evaluatie uitvoeren van de gevolgen voor het systeem van de reguliere tewerkstelling en van de impact op het sociaal statuut van de werknemers.