23 mrt 2007 16:00

Loopbaan bij FOD Budget en beheerscontrole

Reglementaire bepaling van de bijzondere loopbanen bij FOD Budget en beheerscontrole

Reglementaire bepaling van de bijzondere loopbanen bij FOD Budget en beheerscontrole

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de specifieke reglementaire bepalingen vaststellen voor het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren die bijzondere loopbanen hebben bij de federale overheidsdienst Begroting en beheerscontrole. Het eerste ontwerp van koninklijk besluit houdt de hervorming in van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de federale overheidsdienst Budget en beheerscontrole. Het tweede regelt de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdienst.