23 mrt 2007 16:00

Forfaitaire daglonen voor horeca

Vastlegging van de forfaitaire daglonen voor horeca

Vastlegging van de forfaitaire daglonen voor horeca

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de forfaitaire daglonen vastlegt voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid voor de handarbeiders van wie het loon geheel of gedeeltelijk uit fooien en bedieningsgeld bestaat. De forfaitaire daglonen zijn enkel van toepassing op personeel uit de horeca en voor een aantal functies die zijn vastgelegd door de sociale partners uit de sector. Een overgangsbepaling behoudt het forfaitaire dagloon van 1 januari 2007, indien de toepassing van het nieuwe stelsel tot een vermindering van het forfait zou leiden. Het stelsel past de forfaitaire daglonen aan het minimum gewaarborgd maandelijks inkomen voor 21-jarigen en 22 jarigen aan.