23 mrt 2007 16:00

Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

Deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën - tweede lezing

Deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën vastlegt. Minister van Begroting Freya Van den Bossche diende het in. De interne gedragscode voor de inspecteurs van Financiën staat borg voor de betrouwbaarheid en de integriteit van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. De gedragscode legt de nadruk op de onafhankelijkheid, de loyauteit en het plichtsbewustzijn.