23 mrt 2007 16:00

Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg

Artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

Artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

Eerste minister Guy Verhofstadt stelde aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de artistieke functies bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg vaststelt. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurde, somt de artistieke functies op bij beide instellingen die niet in taalkaders hoeven te worden verdeeld, zoals de wet van 5 december 2006 voorziet.