23 mrt 2007 16:00

Overeenkomst België-Zuid-Korea

Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Zuid-Korea

Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Zuid-Korea

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met de overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Zuid-Korea.Het verdrag, waarop de Koreaanse bedrijfswereld met ongeduld zit te wachten, heeft twee belangrijke doelstellingen. De Koreaanse werknemers die door het Zuid-Koreaanse bedrijf tijdelijk naar België gestuurd zijn, zullen geen sociale bijdragen meer moeten betalen in België. Ze zullen uitsluitend in Zuid-Korea bijdragen betalen en tijdens hun verblijf in België enkel onderworpen zijn aan het Zuid-Koreaans sociale zekerheidsstelsel. Hetzelfde geldt voor de Belgische werknemers die tijdelijk naar Zuid-Korea worden gestuurd. De Zuid-Koreaanse werknemers die in België wel sociale bijdragen betaald hebben of zullen betalen behouden hun pensioenrechten. Dat wil zeggen dat als ze België verlaten, ze de dag dat ze de pensioenleeftijd bereikt hebben hun ouderdoms- of overlevingspensioen uitbetaald krijgen, of ze zich in België bevinden of niet. Dit verdrag bevestigt de goede verstandhouding van België met Zuid-Korea en het belang dat beide hechten aan het creëren van een goed investeringsklimaat voor de Zuid-Koreaanse bedrijven. Het spreekt vanzelf dat dit verdrag hetzelfde garandeert voor de Belgische werknemers in Zuid-Korea.