23 mrt 2007 16:00

Raad van bestuur van Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Minister van Gelijke Kansen Christian Dupont stelde het ontwerp voor. Wordt benoemd als effectief lid: - mevrouw Sandrine Debunne Worden benoemd als waarnemend lid: - mevrouw Nathalia Denies - de heer Luc Mertens - mevrouw Elisabeth Degryse Mevrouw Valérie Verzele wordt benoemd als vice-voorzitster van de raad van bestuur.