23 mrt 2007 16:00

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Woonplaats in geval van loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Woonplaats in geval van loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Minister van Werk Peter Vanvelthoven legde een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor dat de regels inzake woonplaats eenvormig maakt in de stelsels van de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet. (kb van 15 juni 2005) De reglementering van het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking wordt aangepast aan het Europese Gemeenschapsrecht. Voor het recht op een onderbrekingsuitkering moet de persoon een woonplaats hebben in de Europese Economische ruimte. Tot nu toe was Zwitserland van de reglementering uitgesloten. Op basis van de overeenkomst over het vrije verkeer van personen van 1 juni 2002 wordt Zwitserland nu toegevoegd.